TIN MAXIMUM
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
220
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
280
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
80
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
150
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
450
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
170
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
410
triệu
Địa chỉ: Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
280
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
140
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
345
triệu
Địa chỉ: Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
399
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
320
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
58
triệu
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
300
triệu
Địa chỉ: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
300
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
850
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
280
triệu
Địa chỉ: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
600
triệu
Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
4
tỷ
Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh