TIN MAXIMUM
185
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
399
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
320
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
58
triệu
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
300
triệu
Địa chỉ: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
300
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
850
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
280
triệu
Địa chỉ: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
600
triệu
Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
4
tỷ
Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
170
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
450
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
190
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
120
triệu
Địa chỉ: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
260
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
380
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
260
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
160
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh